Spoleto56 Festival Dei Due Mondi
July 14, 2013
Spoleto, Italy